Cảm biến từ thân xylanh RZT7

  • Các loại xi lanh có bộ chuyển đổi: Profile cylinder/ Tie rod cylinder/ Round body cylinder/ Dovetail groove cylinder/ SMC rail CDQ2/ SMC rail ECDQ2
  • Chiều dài thân: 29.5 mm / 32.5 mm
  • Nguồn cấp: 5 V AC/DC … 30 V AC/DC/ 5 V AC/DC … 230 V AC/DC/ 5 V AC/DC … 120 V AC/DC/ 10 V AC/DC … 48 V AC/DC
  • Đèn LED chỉ thị trạng thái đầu ra (phụ thuộc vào từng loại)
  • Cấp bảo vệ: IP 67
Danh mục: Từ khóa: