Cảm biến tiệm cận từ tính MM Namur

  • Cảm biến tiệm cận từ tính NAMUR trong vỏ hình trụ cho các khu vực dễ nổ
  • Phiên bản NAMUR đảm bảo chức năng an toàn trong các khu vực dễ cháy nổ
  • Kích thước: M12 đến M18
  • Phạm vi: lên tới 120 mm
  • Kết nối điện: NAMUR
  • Cấp bảo vệ: IP 67
Danh mục: Từ khóa: