MM Namur

  • Cảm biến tiệm cận từ tính NAMUR trong vỏ hình trụ cho các khu vực dễ nổ
  • Phiên bản NUMUR đảm bảo chức năng an toàn trong các khu vực dễ cháy nổ
  • Kích thước: M12 to M18
  • Phạm vi: lên tới 120 mm
  • Kết nối điện: NAMUR
  • Phạm vi cảm biến lớn đảm bảo tín hiệu chuyển mạch đáng tín cậy, ngay cả với dung sai vị trí
  • Sử dụng phổ biến khi phát hiện vật thông qua vật thể khác, chẳng hạn như tường nhựa, thép không rỉ phi từ tính