Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

WL27-3 EX

  • Phạm vi nhận biết: 30 mm … 1,600 mm/ 10 mm … 300 mm/ 0 m … 35 m
  • Nguồn sáng: LED / PinPoint LED
  • Các cảm biến sẵn sàng lắp đặt bao gôm vỏ kim loại chắc chắn phù hợp với loại 3G/3D cho các khu vực dễ nổ (ATEX)
  • Cảm biến sẵn sàng cài đặt chống chịu tiêu chuẩn ATEX loại 3G/3D
  • Với ánh sáng xung quanh, phản xạ quang học và miễn nhiễm nhiễu xuyên từ các thiết bị quang học khác, giảm phát hiện sai