Cảm biến tiệm cận điện cảm IMF

  • Quá trình nhận biết đáng tin cậy nhờ phạm vi phát hiện mở rộng, phạm vi nhận biết chính xác cao thông qua việc sử dụng công nghệ SICK ASIC
  • Kích thước ren: M8 x 1/ M12 x 1/ M18 x 1/ M30 x 1.5
  • Phạm vi nhận biết: 2 mm … 20 mm
  • Mức độ linh hoạt cao và các tùy chọn giao tiếp nhờ IO-Link
  • Cấp bảo vệ: IP68, IP69K
Danh mục: Từ khóa: