Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

W9

  • Phạm vi nhận biết Max: 0 m … 60 m
  • Nguồn sáng: PinPoint LED/ LED/ Laser
  • Công nghệ SIRIC
  • Phát hiện chính xác các đối tượng nhỏ và các đặc điểm của đối tượng
  • Phát hiện các đối tượng ngay cả qua các khe hở nhỏ
  • Không có điểm mù, phát hiện các vật thể bóng hoặc trong suốt bằng cảm biến phản xạ ngược quang học