• Ứng dụng phát hiện các đường line từ để dẫn hướng
 • Cảm biến nhận biết đáng tin cậy lên tới 3 làn đường
 • Độ phân giải 1 mm, độ lặp lại 1 mm
 • Truyền thông: CANopen, Modbus RTU RS-485
 • Vỏ cảm biến bằng nhôm
 • Dễ dàng lắp đặt: Thiết kế vỏ mỏng

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến mức LFV310-DAGAVXMTL

 • Môi trường: Chất lỏng
 • Phương thức: ON/OFF
 • Chiều dài đầu đo: 117 mm
 • Áp suất: –1 bar ... 64 bar
 • Nhiệt độ vận hành: -50 °C ... +150 °C, See safety notes for ATEX devices
 • Chứng chỉ ATEX: ATEX II 1/2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb +WHG
 • Chứng chỉ WHG: ✔
 • Đầu ra: 1 x PNP/NPN
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 55 V DC

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến nhiệt độ TBS-1BSGT1506NM

 • Đầu kết nối: Ren G ½ A theo chuẩn DIN 3852-E
 • Chiều dài/ đường kính của đầu dò: 150 mm / 6 mm
 • Áp suất Max: ≤ 150 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C ... +80 °C
 • Nguồn cấp: 15 V DC ... 35 V DC
 • Đầu ra: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12 x 1, 4-chân

 • Ứng dụng: Chất lỏng, khí
 • Đo áp suất: Đồng hồ đo áp suất
 • Khoảng đo: 0 bar ... 10 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: –30 °C ... +100 °C
 • Nguồn cấp: 14 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: 0 V ... 10 V, 3-dây
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12 x 1, 4-chân

 • Ứng dụng: Chất lỏng, khí
 • Phạm vi đo: –1 bar ... 24 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C ... +85 °C
 • Đầu kết nối lắp đặt: G ½ B theo chuẩn EN 837
 • Nguồn cấp: 15 V DC ... 35 V DC
 • Đầu ra: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12x 1, 4-chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB190T-P430

 • Cảm biến/ nguyên lý phát hiện vật: Cảm biến tiện cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 15 mm x 44 mm x 30 mm
 • Phạm vi cảm biến max: 30 mm ... 100 mm
 • Nguồn sáng: LED
 • Ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark On
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M8, 4-chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WT24-2B410S25

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biên quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 27 mm x 87.5 mm x 65 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 100 mm ... 2,500 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng hồng ngoại
 • Kích thước điểm sáng (khoảng cách): Ø 80 mm (2,500 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN/PNP – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WT24-2B440

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 27 mm x 87.5 mm x 65 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 100 mm ... 1,200 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (khoảng cách): Ø 40 mm (1,200 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN/PNP – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang GTE6-P1212

 • Nguyên lý cảm biến: Quang tiệm cận
 • Kích thước (W x H x D): 12 mm x 31.5 mm x 21 mm
 • Phạm vi nhận biết max: ≤ 300 mmm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây dài 2m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB4-3P2161

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật : Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 16 mm x 39.5 mm x 12 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 4 mm ... 150 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng: Ø 7 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M8, 3 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB4-3P2261

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật : Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 16 mm x 39.5 mm x 12 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 4 mm ... 150 mm
 • Ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng: Ø 7 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light/dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M8, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB4-3P2162

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 16 mm x 39.5 mm x 12 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 4 mm ... 150 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (tại khoảng cách): Ø 7 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M8, 3 chân