Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến màu CS84-P3612

 • Kích thước (W x H x D): 30.4 mm x 80 mm x 53 mm
 • Phạm vi nhận biết: 60 mm
 • Dung sai phạm vi nhận biết: ± 9 mm
 • Nguồn sáng: LED, RGB
 • Kích thước điểm sáng: 13 mm x 13 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC to 30 V DC
 • Đầu ra: PNP-High/Low
 • Đầu ra (kênh): 4 màu
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 8 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến tương phản KT6W-2P5116

 • Kích thước (W x H x D): 30.4 mm x 53 mm x 80 mm
 • Phạm vi nhận biết: 10 mm
 • Dung sai phạm vi nhận biết: ± 3 mm
 • Loại nguồn sáng: LED, RGB
 • Kích thước điểm sáng: 1.5 mm x 6.5 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- High/Low
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến sợi quang WLL260-F440

 • Bộ xử lý sợi quang
 • Kích thước (W x H x D): 25 mm x 77.8 mm x 63 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0 mm ... 110 mm, Hệ thống tiệm cận/ 0 mm ... 800 mm, Hệ thống thu phát độc lập
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark On
 • Chế độ chuyển đổi: Có thể lựa chọn thông qua bộ chọn Light/Dark
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân

 • Vỏ: Thiết kế ren hình trụ
 • Kích thước ren: M12 x1
 • Phạm vi nhận biết: 4 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP-NO
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây, 2 m

 • Vỏ: Thiết kế ren hình trụ
 • Kích thước ren: M12 x1
 • Phạm vi nhận biết: 8 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN-NO
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12-4 chân

 • Vỏ: Thiết kế ren hình trụ
 • Kích thước ren: M12 x1
 • Phạm vi nhận biết: 4 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP-NO
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây, 2m

 • Vỏ: Thiết kế ren hình trụ
 • Kích thước ren: M12 x 1
 • Phạm vi nhận biết: 2 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP-NO
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây, 2 m

 • Vỏ: Thiết kế ren hình trụ
 • Kích thước ren: M12 x1
 • Phạm vi nhận biết: 4 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP-NO
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12-4 chân

 • Loại lắp đặt: Non-Flush
 • Loại Kích thước: 40 mm x 40 mm x 118 mm
 • Phạm vi nhận biết: 20 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 60 V DC
 • Đầu ra chuyển mạch: PNP-NO/NC
 • Cáp kết nối điện: Ốc siết cáp M20

 • Kích thước (W x H x D): 10 mm x 16 mm x 28 mm
 • Phạm vi nhận biết Sn: 6 mm
 • Kiểu lắp đặt: Non-flush
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra chuyển mạch: PNP-NO
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây, 2 m

 • Vỏ: Thiết kế ren hình trụ
 • Kích thước ren: M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết: 3 mm ... 8 mm
 • Đầu ra: PNP-NO/NC
 • Vật liệu vỏ: Nhựa
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12-4 chân

 • Hình dạng: T-slot
 • Ứng dụng: Profile cylinder /Tie rod cylinder/ Round body cylinder /Dovetail groove cylinder /SMC rail CDQ2 /SMC rail ECDQ2
 • Nguồn cấp: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
 • Đầu ra: NO
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3-dây, 2 m
 • Cấp bảo vệ: IP67