• Có 3 kích thước đèn Led
  • Cấp bảo vệ IP69K
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Dễ dàng thay thế sửa chữa
  • Có nhiều lựa chọn phụ kiện đi kèm

  • Cáp không chống nhiễu
  • Cáp 3, 4, 5 và 8 dây
  • Độ dài cáp 100 m

  • Cáp chống nhiễu
  • Số lõi dây 3, 4, 5 và 8
  • Độ dài cáp: 100 m