CÁP KHÔNG CHỐNG NHIỄU

  • Cáp không chống nhiễu
  • Cáp 3, 4, 5 và 8 dây
  • Độ dài cáp 100 m
Danh mục: