NDIR8000

  • Bàn đo NDIR đa kênh cho tối đa 6 khí
  • Phiên bản đặc biệt cho TOC với kênh CO2 100ppm độ phân giải cao
  • Đầu ra RS232 và tín hiệu tương tự 4-20mA (Tùy chọn)
  • Để tích hợp trực tiếp vào máy phân tích và kiểm soát quy trình của bạn
  • Độ chính xác cao và tuyến tính
Danh mục: