Máy in Laser C350HD

  • Số dòng in: giới hạn bởi chiều cao và giới hạn vùng in cho phép
  • Chiều cao kí tự: từ 1 đến 335 mm
  • Dễ dàng chuyển đổi góc đầu in 0° hoặc 90°
  • Với vùng in rộng, làm giảm tối đa số lượng máy laser trên 1 chuyền: 1 máy độ rộng vùng in là 335 mm; 2 máy độ rộng vùng in là 670 mm; 3 máy độ rộng vùng in là 1005 mm
  • Giải pháp 2 máy laser: in được lên đến 10 lane với tốc độ 60 nhịp/phút (600 sản phẩm/phút)
  • Giải pháp 3 máy laser: in được lên đến 15 lane với tốc độ 60 nhịp/phút (720 sản phẩm/phút)
Mã: C350HD Danh mục: