Hệ thống bôi trơn một điểm Star Control

  • Trái ngược với Perma STAR VARIO (có pin), Perma STAR CONTROL được cung cấp nguồn điện bên ngoài qua cáp.
  • Trạng thái hoạt động có thể được truyền tới PLC và đánh giá
  • Hai chế độ hoạt động tích hợp TIME và IMPLUSE mang lại khả năng sử dụng linh hoạt
  • Ở chế độ TIME, lượng chất bôi trơn được xả dựa trên số giờ hoạt động. Trong chế độ IMPLUSE, một đại lượng xác định chính xác sẽ được phân phối ngay sau khi điện áp được cung cấp
  • Perma STAR CONTROL bao gồm một ổ đĩa cơ điện và một LC với 60, 120 hoặc 250 cm³ chất bôi trơn.
  • Chế độ yêu cầu được thiết lập trên ổ đĩa. Bôi trơn chính xác và không phụ thuộc vào nhiệt độ ở áp suất, bộ đếm lên đến 6 bar