Thiết bị đọc code 2D

Thiết bị đọc mã code 2D Lector61x

 • Đọc code dựa trên hình ảnh: 1D codes, 2D codes, Stacked, direct-marked codes
 • Khoảng cách đọc: 50 mm ... 300 mm
 • Bộ đọc mã DPM mạnh mẽ
 • Xu hướng công nghiệp: Quang học tích hợp với hiệu ứng kính lúp để đọc các code mini trên các thành phần nhỏ và đo khoảng cách thích hợp

Thiết bị đọc code 2D

Thiết bị đọc mã code 2D Lector62x

 • Đọc code dựa trên hình ảnh: 1D codes, Stacked, 2D codes
 • Khoảng cách đọc: 30 mm ... 1,500 mm
 • Các thuật toán giải mã thông minh và bộ giải mã DPM hiệu suất cao
 • Đèn LED hiệu suất cao với màu đỏ, xanh lam, hồng ngoại
 • Trình hướng dẫn cài đặt với lấy tiêu điểm tự động, mục tiêu laser, đèn LED phản hồi màu xanh lá
 • Thẻ nhớ microSD để lưu trữ hình ảnh và sao lưu các thông số

Thiết bị đọc code 2D

Thiết bị đọc mã code 2D Lector65x

 • Cấu trúc mã có thể đọc được: 1D codes, Stacked, 2D codes
 • Khoảng cách đọc: 300 mm ... 2,500 mm
 • Vị trí mã, chiều cao đối tượng và tốc độ vận chuyển cực kỳ linh hoạt do trường rộng và tiêu điểm động
 • Các thuật toán giải mã thông minh đảm bảo hiệu suất tối đa và thông lượng truyền thông cao, ngay cả với những mã khó đọc
 • Nền tảng Sick 4Dpro tạo điều kiện tích hợp nhanh chóng và dễ dàng vào nhiều mạng công nghiệp
 • Độ phân giải 2/4 megapixel, tốc độ lặp lại khung hình cao 40Hz