Thiết bị đọc mã code 2D Lector65x

  • Cấu trúc mã có thể đọc được: 1D codes, Stacked, 2D codes
  • Khoảng cách đọc: 300 mm … 2,500 mm
  • Vị trí mã, chiều cao đối tượng và tốc độ vận chuyển cực kỳ linh hoạt do trường rộng và tiêu điểm động
  • Các thuật toán giải mã thông minh đảm bảo hiệu suất tối đa và thông lượng truyền thông cao, ngay cả với những mã khó đọc
  • Nền tảng Sick 4Dpro tạo điều kiện tích hợp nhanh chóng và dễ dàng vào nhiều mạng công nghiệp
  • Độ phân giải 2/4 megapixel, tốc độ lặp lại khung hình cao 40Hz