Lector65x

  • Cấu trúc mã có thể đọc được: 1D codes, Stacked, 2D codes
  • Khoảng cách đọc: 300 mm … 2,500 mm
  • Vị trí mã, chiều cao đối tượng và tốc độ vận chuyển cực kỳ linh hoạt do trường rộng và tiêu điểm động
    Các thuật toán giải mã thông minh đảm bảo hiệu suất tối đa và thông lượng truyền thông cao, ngay cả với những mã khó đọc
  • Nền tảng Sick 4Dpro tạo điều kiện tích hợp nhanh chóng và dễ dàng vào nhiều mạng công nghiệp
  • Độ phân giải 2/4 megapixel, tốc độ lặp lại khung hình cao 40Hz