Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO LINE

  • Perma PRO LINE là một hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt cho các thanh dẫn tuyến tính.
  • Việc cung cấp chất bôi trơn của mỗi hệ thống có thể được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
  • Nguồn cấp: Battery PRO B
  • Chu kỳ sử dụng: Thời gian dừng trong ngày (24 h) / Lần xả cho mỗi đầu ra
  • Dung tích: 250cm³, 500 cm³
  • Áp suất tạo ra: 25 bar
  • Số lượng đầu ra: 1 – 6 đầu
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2
  • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m