Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO LINE

  • Perma PRO LINE là một hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt cho các thanh dẫn tuyến tính.
  • Việc cung cấp chất bôi trơn của mỗi hệ thống có thể được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
  • PRO LC có sẵn với 2 kích thước (chứa đầy 250 cm³ hoặc 500 cm³ mỡ) và cung cấp các điểm bôi trơn bằng chất bôi trơn trong tối đa 2 năm.
  • Việc tích hợp áp suất cao cho phép gắn từ xa với phần mở rộng ống lên đến 5 m ( mỗi đầu ra)
  • Việc gắn từ xa không chỉ tăng độ an toàn tại nơi làm việc mà còn cung cấp khả năng bôi trơn đáng tin cậy, linh hoạt và hiệu quả trong khi chúng đang hoạt động.