• Một thiết bị đo vận tốc dòng chảy ống Pitot
  • Thiết bị đo vận tốc dòng chảy ống Pitot dòng SMC222 thích hợp để đo lưu lượng hơi nước, không khí và các môi chất khác
  • Cung cấp cho người dùng đầu ra tiêu chuẩn 4 ... 20 mA tỷ lệ với tốc độ dòng chảy
  • Quản lý tốc độ dòng chảy của môi chất như hơi nước hoặc không khí, đặc biệt hữu ích để đo tốc độ dòng chảy trong các ống dẫn có đường kính lớn
  • Đo trực tuyến lượng phát thải khí đốt lò hơi công nghiệp