Bộ truyền động Series ACCU AVENTICS ™

  • Dòng ACCU AVENTICS là dòng thiết bị truyền động tuyến tính khí nén tiết kiệm có chứa bộ chuyển đổi điện trở tuyến tính bên trong.
  • Giám sát vị trí liên tục thông qua bộ chuyển đổi điện trở tuyến tính bên trong (LRT)
  • Bore: 1 1/2″, 1-1/16″, 2″, 2 1/2″, 3 1/4″, 4″, 5″, 6″, 8″
  • Môi trường hoạt động: Ăn mòn, Nguy hiểm, Trong nhà, Ngoài trời, tẩy rửa