Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO C LINE

  • Perma PRO C LINE hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt với 1-6 kết nối đầu ra cho các thanh dẫn tuyến tính.
  • Perma PRO C LINE nhận nguồn từ máy và có thể được giám sát và điểu khiển thông qua PLC.
  • Nguồn cấp: Ngoài, 15–30 V
  • Chu kỳ sử dụng: Thời gian dừng trong ngày (24 h) / Lần xả cho mỗi đầu ra
  • Dung tích: 250 cm³, 500 cm³
  • Áp suất tạo ra: 25 bar
  • Số lượng đầu ra: 1 – 6 đầu
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2
  • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m