Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO C LINE

  • Perma PRO C LINE hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt với 1-6 kết nối đầu ra cho các thanh dẫn tuyến tính.
  • Việc xả chất bôi trơn linh hoạt.
  • Mỗi đầu ra có thể được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
  • PRO LC có sẵn 2 kích thước (dung tích 250 cm³ / 500 cm³ mỡ) và cung cấp các điểm bôi trơn bằng chất bôi trơn trong tối đa là 2 năm.
  • Việc tích hợp áp suất cao cho phép gắn từ xa với phần mở rộng ống lên đến 5m (mỗi đầu ra).
  • Việc lắp từ xa không chỉ cho giúp tăng độ an toàn tại nơi làm việc mà còn giúp người sử dụng có thể bôi trơn các thanh dẫn hướng tuyến tính khi chúng đang hoạt động.
  • Perma PRO C LINE nhận nguồn từ máy và có thể được giám sát và điểu khiển thông qua PLC.