Thiết bị phân tích khí công nghiệp

Thiết bị phân tích khí INFRALYT80

  • Hệ thống phân tích khí cho đồng thời lên đến 8 (giải pháp đặc biệt 10) khí / dãy
  • Khí, dải đo, vận chuyển khí và xử lý khí cụ thể của khách hàng
  • Màn hình cảm ứng màu có độ tương phản cao, hoạt động trực quan
  • Thích hợp cho hoạt động hoàn toàn tự động trong kiểm soát / giám sát quá trình