• Phạm vi đo: 10 mm ... 250 mm
 • Độ tuyến tính: ± 10 µm ... ± 100 µm
 • Độ lặp lại: 20 µm/ 200 µm/ 1 µm/ 6 µm
 • Cảm biến nhỏ gọn đo chính xác
 • Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp cũng cho phép cài đặt sử dụng trong các ứng dụng
 • Hiệu suất tối ưu ngay cả ở tốc độ sản xuất cao.

 • Phạm vi đo: 26 mm ... 500 mm
 • Độ tuyến tính: ± 8 µm ... ± 1,200 µm
 • Độ lặp lại: 2 µm/ 5 µm/ 10 µm/ 30 µm/ 60 µm/ 75 µm/ 100 µm
 • Đo lường đáng tin cậy không phụ thuộc vào bề mặt, giảm thiểu thời gian ngừng máy
 • Nhiều phạm vi đo lường và đầu ra làm cho nó trở nên lý tưởng để tích hợp hiệu quả về chi phi vào bất kỳ môi trường sản xuất nào
 • Mắt nhận CMOS để do lường độc lập với bề mặt