Cảm biến khoảng cách OD Value

  • Phạm vi đo: 26 mm … 500 mm
  • Độ tuyến tính: ± 8 µm … ± 1,200 µm
  • Độ lặp lại: 2 µm/ 5 µm/ 10 µm/ 30 µm/ 60 µm/ 75 µm/ 100 µm
  • Đo lường đáng tin cậy không phụ thuộc vào bề mặt, giảm thiểu thời gian ngừng máy
  • Nhiều phạm vi đo lường và đầu ra làm cho nó trở nên lý tưởng để tích hợp hiệu quả về chi phi vào bất kỳ môi trường sản xuất nào
  • Mắt nhận CMOS để do lường độc lập với bề mặt
Danh mục: Từ khóa: