Hệ thống bôi trơn một điểm Classic

  • Perma CLASSIC có thể sử dụng cho tất cả các ứng dụng với nhiệt độ môi trường từ 0ºC đến +40ºC.
  • perma CLASSIC được trang bị tính năng chống bụi và chống nước hoàn hảo cũng như chịu đựng những va chạm bất ngờ
  • Chu kỳ sử dụng: 1, 3, 6 hoặc 12 tháng
  • Dung tích: 120cm³
  • Áp suất tạo ra: Tối đa 4 bar
  • Loại mỡ: Tới NIGI cấp độ 2/ dầu