Hệ thống bôi trơn một điểm Classic

  • perma CLASSIC có thể sử dụng cho tất cả các ứng dụng với nhiệt độ môi trường từ 0ºC đến +40ºC.
  • Nguyên lý hoạt động đáng tin cậy dựa trên phản ứng điện hóa học.
  • Chu kỳ bơm mỡ được xác định bằng nút kích hoạt với các màu sắc khác nhau.
  • Tùy theo yêu cầu của ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn tra 120cm³ cho chu kỳ 1, 3, 6 hoặc 12 tháng.
  • Nút kích hoạt sẽ tạo ra áp suất (tối đa 4 bar) đẩy piston chuyển động và liên tục bơm một lượng nhỏ mỡ vào điểm cần bôi trơn.
  • perma CLASSIC được trang bị tính năng chống bụi và chống nước hoàn hảo cũng như chịu đựng những va chạm bất ngờ