Hệ thống bôi trơn một điểm Nova

  • Perma NOVA có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động trong dải nhiệt độ -20 °C đến +60 °C.
  • Có thể nhập chu kỳ xả từ 1 đến 12 tháng thông qua nút cài đặt trên đầu thiết bị điều khiển NOVA.
  • Bộ phận điều khiển tính toán lượng khí cần thiết để xả liên tục và đáng tin cậy trong khí tính đến nhiệt độ môi trường tác động.
  • Perma NOVA bao gồm một bộ điều khiển có thể tái sử dụng, một NOVA LC chứa đầy dầu mỡ và một nắp bảo vệ.
  • NOVA LC có sẵn 2 kích thước 65 cm³ and 125 cm³.