Hệ thống bôi trơn một điểm Nova

  • Perma NOVA có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động trong dải nhiệt độ -20 °C đến +60 °C.
  • Perma NOVA bao gồm một bộ điều khiển có thể tái sử dụng, một NOVA LC chứa đầy dầu mỡ và một nắp bảo vệ.
  • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng
  • Dung tích: 65 cm³, 125 cm³
  • Áp suất tạo ra: Tối đa 6 bar
  • Cấp bảo vệ: IP 65
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 /dầu
  • Chiều dài ống tối đa: 2.00 m