Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO C MP-6

  • Người sử dụng có thể chọn kích thước LC 250 cm³ hoặc 500 cm³.
  • Mỗi Perma PRO có thể được lập trình để xả chất bôi trơn trong ngày, tuần hoặc tháng, lên đến khoảng thời gia phân phối tối đa là 24 tháng.
  • Bộ phân phối MP-6 cung cấp tới 6 điểm bôi trơn trực tiếp mà không bị mất áp suất ( tối đa 25 bar) và cho phép sử dụng các phần mở rộng ống lên đến chiều dài 5m.
  • Perma PRO C MP-6 cũng có thể hoạt động ở chế độ IMPULSE.
  • Chu kỳ xả chất bôi trơn có thể được điều khiển bằng PLC.
  • Nguồn điện là được cung cấp cho hệ thống và có thể giám sát và điều khiển bằng PLC