Máy in Laser C150/C350

  • Tốc độ dây chuyền (tối đa): Smartlase C150 / C150S: 125 m/phút; Smartlase C350/ C350 L / C350 S: 250 m/phút
  • Tốc độ in (tối đa): Smartlase C150/ C150S: 900 kí tự/giây; Smartlase C350/ C350 L / C350 S: 1800 kí tự/giây
  • Số dòng in: Giới hạn bởi chiều cao kí tự và vùng in cho phép
  • Chiều cao kí tự: từ 1 đến 500 mm
  • Kiểu kí tự: Chinese, Latin and Unicode fonts
Mã: C150_C350 Danh mục: