Hệ thống bôi trơn một điểm Futura Plus

  • Perma FUTURA PLUS hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ 0 đến +40 °C.
  • Tùy thuộc vào điều khiện hoạt động, khách hàng có thể lựa chọn tra 120cm³ chu kỳ cho 1, 3, 6 hoặc 12 tháng.
  • Chức năng đáng tin cậy dự trên phản ứng điện hóa học, được bắt đầu bằng cách chỉ cần xoay nắp kích hoạt.
  • Bộ tạo khí tạo được ra áp suất tối đa (4 bar ), đẩy piston chuyển động và liên tục bơm một lượng nhỏ mỡ vào điểm cần bôi trơn.