Hệ thống bôi trơn một điểm Futura Plus

  • Perma FUTURA PLUS hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ 0 đến +40 °C.
  • Bộ tạo khí tạo được ra áp suất tối đa (4 bar), đẩy piston chuyển động và liên tục bơm một lượng nhỏ mỡ vào điểm cần bôi trơn.
  • Chu kỳ sử dụng: 1, 3, 6, 12 tháng
  • Dung tích: 120 cm³
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
  • Chiều dài ống tối đa: 1.00 m