Máy in dán nhãn 2200 Flex SE

  • Phương thức in: in truyền nhiệt hoặc in trực tiếp
  • Máy in: 2220: 56 mm, 200 dpi (8 dots/mm); 2230: 54 mm, 300 dpi (12 dots/mm); 2420: 104 mm, 200 dpi (8 dots/mm); 2430: 108 mm, 300 dpi (12 dots/mm); 2620: 168 mm, 200 dpi (8 dots/mm); 2630: 162 mm, 300 dpi (12 dots/mm)
  • Tốc độ in tối đa: 300 mm/s
  • Fonts: 16 loại font
  • Định dạng tệp ảnh: BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
  • Hỗ trợ các loại barcode và 2D code