• Thông tin thời gian thực về dữ liệu nguồn, nhiệt độ và trạng thái được cung cấp trực tiếp từ nguồn điện của bạn qua IO-Link.
  • Nguồn đầu vào: 3-phase 960W, 24V, 40A
  • Công suất: 960W
  • Nguồn đầu ra: 24-28VDC
  • 95.3% Full load and excellent partial load efficienciesCommunication interface: IO-Link v 1.1 (IEC 61131-3)
  • Tốc độ truyền dữ liệu: COM3 (< 230.4 kBaud)