Hệ thống bôi trơn một điểm Futura

  • Perma FUTURA là hệ thống bôi trơn tự động lý tưởng cho các yêu cầu vệ sinh hoặc cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt có thể dẫn tới ăn mòi kim loại bôi trơn hoặc hệ thống mạch điện tử.
  • Chu kỳ sử dụng: 1, 3, 6, 12 tháng
  • Dung tích: 120 cm³
  • Áp suất tạo ra: Tối đa 4 bar
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
  • Chiều dài ống tối đa: 1.00 m