Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

  • Module bảo vệ PISA phân bố dòng điện của một nguồn điện lớn thành nhiều dòng nhỏ hơn tại đầu ra, vì vậy dây điện nhỏ có thể được sử dụng. Hơn thế nữa, nó chỉ cho phép nhiều dòng điện đầu ra nên điện áp đầu vào của thiết bị sẽ không bị giảm xuống 21V
  • Điều này đảm bảo cung cấp điệp áp ổn định cho các thiết bị dễ cháy hỏng như PLCs, bộ điều khiển hay cảm biến khi mà chúng được kết nối trực tiếp với bộ nguồn tương tự như Module bảo vệ PISA
  • Việc thấp hơn phụ tải tới hạn, cái mà sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc gián đoạn dòng điện đột ngột hoặc có thể gây ra lỗi trên bộ nguồn 24V, được kết nối với một trong bốn kênh điều khiển dòng điện đầu ra của Module PISA. Sự bảo vệ này không phụ thuộc vào chiều dài dây điện hay đăc tính của bộ nguồn