• Module bảo vệ PISA phân bố dòng điện của một nguồn điện lớn thành nhiều dòng nhỏ hơn tại đầu ra
  • Việc thấp hơn phụ tải tới hạn, cái mà sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc gián đoạn dòng điện đột ngột hoặc có thể gây ra lỗi trên bộ nguồn 24V, được kết nối với một trong bốn kênh điều khiển dòng điện đầu ra của Module PISA.
  • Nguồn đầu vào: DC 12V-48V  (± 25%)
  • Công suất: 10A
  • Nguồn đầu ra: DC 12-44V