Hệ thống bôi trơn một điểm Flex

  • Hệ thống bôi trơn tự động Perma FLEX có sẵn hai kích cỡ tiện lợi (60 cm³ / 125 cm³).
  • Hệ thống dử dụng cho các ứng dụng bên trong hoặc bên ngoài ở phạm vi nhiệt độ -20 °C đến +60 °C.
  • Chu kỳ bôi trơn rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh từ 1 – 12 tháng bằng cách sử dụng nút xoay trên đầu bộ bôi trơn.
  • Perma FLEX được lắp giáp hoàn chỉnh và sẵn sàng sử dụng cho các ứng dụng.
  • Chỉ cẩn xoay nút xoay đến khoảng thời gian bôi trơn mong muốn và sau đó hệ thống được kích hoạt.
  • Phản ứng hóa học được điều khiển sẽ tạo ra áp suất cần thiết để cung cấp chất bôi trơn liên tục cho điểm bôi trơn.