Hệ thống bôi trơn một điểm Flex

  • Hệ thống dử dụng cho các ứng dụng bên trong hoặc bên ngoài ở phạm vi nhiệt độ -20 °C đến +60 °C.
  • Chỉ cẩn xoay nút xoay đến khoảng thời gian bôi trơn mong muốn và sau đó hệ thống được kích hoạt.
  • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng
  • Dung tích: 60 cm³, 125 cm³
  • Áp suất tạo ra: Tối đa 5 bar
  • Cấp bảo vệ: IP 68
  • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
  • Chiều dài ống tối đa: 2.00 m