• Cảm biến kích thước nhỏ với kết nối kẹp DN25/38 ISO 2852
 • Thành phần đo: Pt100
 • Nhiệt độ quá trình: -50…+200°C
 • Vật liệu: 1.4404 / 316L
 • Đường kính: 6 mm
 • Đầu ra: 4...20 mA, tuyến tính do nhiệt độ
 • Độ chính xác của bộ chuyển đổi: ±0.15°C hoặc ±0.15% của dải đo

 • Thành phần đo: Pt100
 • Nhiệt độ quá trình: -50…+200°C
 • Kết nối lắp đặt: G1/2” thread
 • Vật liệu: 1.4404 / 316L
 • Đường kính: 6 mm
 • Đầu ra: 4...20 mA, tuyến tính nhiệt độ
 • Độ chính xác bộ chuyển đổi: ±0.15°C hoặc ±0.15% dải đo

 • Thành phần đo: Pt100
 • Nhiệt độ quá trình: -50…+200°C
 • Kết nối lắp đặt: G1/2” thread
 • Vật liệu: 1.4404 / 316L
 • Đường kính: 6 mm
 • Đầu ra: 4...20 mA, tuyến tính nhiệt độ
 • Độ chính xác bộ chuyển đổi: ±0.15°C hoặc ±0.15% dải đo

 • Thành phần đo: Pt100
 • Nhiệt độ quá trình: -30…+350°C
 • Kết nối lắp đặt: Plugg-in
 • Chất liệu: 1.4404 / 316L
 • Đường kính: 3 / 6 mm
 • Hình dạng của chất liệu: Thẳng
 • Cấp bảo vệ: IP67

 • Thành phần đo: Pt100
 • Nhiệt độ quá trình đo: -50…+120°C
 • Kết nối lắp đặt: Vặn xoáy
 • Vật liệu: 1.4404 / 316L
 • Đường kính: 3 mm
 • Hình dạng của ống bảo vệ: Thẳng
 • Cấp bảo vệ: IP67