Cảm biến nhiệt độ TRA-C20

  • Thành phần đo: Pt100
  • Nhiệt độ quá trình: -50…+200°C
  • Kết nối lắp đặt: G1/2” thread
  • Vật liệu: 1.4404 / 316L
  • Đường kính: 6 mm
  • Đầu ra: 4…20 mA, tuyến tính nhiệt độ
  • Độ chính xác bộ chuyển đổi: ±0.15°C hoặc ±0.15% dải đo