Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO MP-6

 • Perma PRO MP-6 hệ thống bôi trơn đa điểm hoạt động bằng Pin.
 • Người dùng có thể chọn kích thước LC 250 cm³ hoặcs 500 cm³.
 • Mỗi Perma PRO có thể lập trình để phân phối dầu mỡ trong ngày, tuần hoặc tháng, thời gian phân phối tối đa là 2 năm.
 • Bộ phân phối MP-6 phân phối trực tiế mà không bị mất áp suất cho phép mở rộng ống lên đến 5m.

Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO C MP-6

 • Người sử dụng có thể chọn kích thước LC 250 cm³ hoặc 500 cm³.
 • Mỗi Perma PRO có thể được lập trình để xả chất bôi trơn trong ngày, tuần hoặc tháng, lên đến khoảng thời gia phân phối tối đa là 24 tháng.
 • Bộ phân phối MP-6 cung cấp tới 6 điểm bôi trơn trực tiếp mà không bị mất áp suất ( tối đa 25 bar) và cho phép sử dụng các phần mở rộng ống lên đến chiều dài 5m.
 • Perma PRO C MP-6 cũng có thể hoạt động ở chế độ IMPULSE.
 • Chu kỳ xả chất bôi trơn có thể được điều khiển bằng PLC.
 • Nguồn điện là được cung cấp cho hệ thống và có thể giám sát và điều khiển bằng PLC

Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO LINE

 • Perma PRO LINE là một hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt cho các thanh dẫn tuyến tính.
 • Việc cung cấp chất bôi trơn của mỗi hệ thống có thể được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
 • PRO LC có sẵn với 2 kích thước (chứa đầy 250 cm³ hoặc 500 cm³ mỡ) và cung cấp các điểm bôi trơn bằng chất bôi trơn trong tối đa 2 năm.
 • Việc tích hợp áp suất cao cho phép gắn từ xa với phần mở rộng ống lên đến 5 m ( mỗi đầu ra)
 • Việc gắn từ xa không chỉ tăng độ an toàn tại nơi làm việc mà còn cung cấp khả năng bôi trơn đáng tin cậy, linh hoạt và hiệu quả trong khi chúng đang hoạt động.

Lựa chọn thông minh

Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO C LINE

 • Perma PRO C LINE hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt với 1-6 kết nối đầu ra cho các thanh dẫn tuyến tính.
 • Việc xả chất bôi trơn linh hoạt.
 • Mỗi đầu ra có thể được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
 • PRO LC có sẵn 2 kích thước (dung tích 250 cm³ / 500 cm³ mỡ) và cung cấp các điểm bôi trơn bằng chất bôi trơn trong tối đa là 2 năm.
 • Việc tích hợp áp suất cao cho phép gắn từ xa với phần mở rộng ống lên đến 5m (mỗi đầu ra).
 • Việc lắp từ xa không chỉ cho giúp tăng độ an toàn tại nơi làm việc mà còn giúp người sử dụng có thể bôi trơn các thanh dẫn hướng tuyến tính khi chúng đang hoạt động.
 • Perma PRO C LINE nhận nguồn từ máy và có thể được giám sát và điểu khiển thông qua PLC.