Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO MP-6

 • Perma PRO MP-6 hệ thống bôi trơn đa điểm hoạt động bằng Pin.
 • Nguồn cấp: Battery PRO B
 • Chu kỳ sử dụng: 1 ngày … 24 tháng
 • Dung tích: 250 cm³, 500 cm³
 • Áp suất tạo ra: 25 bar
 • Số lượng đầu ra: 1 – 6 đầu
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2
 • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m

Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO C MP-6

 • Perma PRO C MP-6 cũng có thể hoạt động ở chế độ IMPULSE.
 • Chu kỳ xả chất bôi trơn có thể được điều khiển bằng PLC.
 • Nguồn cấp: ngoài: 15–30 V
 • Chu kỳ sử dụng: 1 ngày … 24 tháng
 • Dung tích: 250 cm³, 500 cm³
 • Áp suất tạo ra: 25 bar
 • Số lượng đầu ra: 1 – 6 đầu
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2
 • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m

Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO LINE

 • Perma PRO LINE là một hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt cho các thanh dẫn tuyến tính.
 • Việc cung cấp chất bôi trơn của mỗi hệ thống có thể được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
 • Nguồn cấp: Battery PRO B
 • Chu kỳ sử dụng: Thời gian dừng trong ngày (24 h) / Lần xả cho mỗi đầu ra
 • Dung tích: 250cm³, 500 cm³
 • Áp suất tạo ra: 25 bar
 • Số lượng đầu ra: 1 – 6 đầu
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2
 • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m

Lựa chọn thông minh

Hệ thống bơm mỡ đa điểm

Hệ thống bôi trơn đa điểm PRO C LINE

 • Perma PRO C LINE hệ thống bôi trơn đa điểm đặc biệt với 1-6 kết nối đầu ra cho các thanh dẫn tuyến tính.
 • Perma PRO C LINE nhận nguồn từ máy và có thể được giám sát và điểu khiển thông qua PLC.
 • Nguồn cấp: Ngoài, 15–30 V
 • Chu kỳ sử dụng: Thời gian dừng trong ngày (24 h) / Lần xả cho mỗi đầu ra
 • Dung tích: 250 cm³, 500 cm³
 • Áp suất tạo ra: 25 bar
 • Số lượng đầu ra: 1 – 6 đầu
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2
 • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m