• Giám sát cửa an toàn và tiết kiệm với lực khóa cao
 • Loại: Type 2, Cơ điện (EN ISO 14119)
 • Đầu ra: Tiếp điểm cơ – điện
 • Nguyên lý khóa: Nguồn để khóa / nguồn để mở
 • Giám sát khóa: ✔
 • Giám sát cửa: ✔
 • Lực khóa Fmax: 1,300 N (EN ISO 14119)
 • Cáp kết nối: Ốc siết cáp 3 x M20/ Đầu kết nối, M12, 8-chân
 • Cấp bảo vệ IP 67

 • Giám sát cửa an toàn và tiết kiệm với lực khóa cao
 • Cải thiện chuẩn đoán do có thêm tiếp điểm liên kết giám sát cửa
 • Type: Type 2, cơ - điện (EN ISO 14119)
 • Mức độ mã hóa: Mức độ mã hóa thấp (EN ISO 14119)
 • Nguyên lý khóa: Nguồn để khóa / nguồn để mở
 • Giám sát khóa: ✔
 • Giám sát cửa: ✔
 • Lực khóa Fmax: 2,500 N (EN ISO 14119) 1)
 • Cáp kết nối: Ốc siết cáp 3 x M20/ Đầu kết nối M12, 8-chân