Thiết bị khóa an toàn I10 Lock

  • Giám sát cửa an toàn và tiết kiệm với lực khóa cao
  • Loại: Type 2, Cơ điện (EN ISO 14119)
  • Đầu ra: Tiếp điểm cơ – điện
  • Nguyên lý khóa: Lực để khóa / power to release
  • Giám sát khóa: ✔
  • Giám sát cửa: ✔
  • Lực khóa Fmax: 1,300 N (EN ISO 14119)
  • Cáp kết nối: Cáp siết ốc, 3 x M20/ Đầu kết nối, M12, 8-chân
  • Cấp bảo vệ IP 67
Danh mục: