Encoder bánh xe DBV50

  • Độ phân giải theo xung /mm: 0.01 … 12.5
  • Độ lệch của lò xo tay đòn: ± 3 mm
  • Chu vi bánh xe đo: Không có bánh xe / 200 mm
  • Độ phân giải: 0.08 mm/ xung, 12.5 mm/ xung
  • Hành trình lò xo: 14 mm, giới hạn cơ học, max. lực kéo lò xo: 21 N
Danh mục: