Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CIJ 9410

  • Đầu một tia
  • Đầu G (độ phân giải đạt chuẩn: 71 dpi )
  • In được 5 dòng
  • Tốc độ in: 4.6m/s
  • Chiều cao phông từ 5-32 dot cho bản tin nhiều dòng.
  • Chiều cao ký tự: từ 1.5 đến 11 mm
  • Nhiều lựa chọn mã vạch 1D và 2D (EAN8 / EAN13 / UPCA / UPCE, mã vạch, mã 39, xen kẽ 2/5, Datamatrix và mã QR)
  • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, chữ Kirin, tiếng Do Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.)
Mã: CIJ 9410 Danh mục: