• Tốc độ in: In động: 50 - 600 mm/s; In tĩnh: 100 - 600 mm/s
  • Vùng in: In tĩnh: 32 mm x 40 mm; In động: 32 mm x 50 mm
  • Chức năng: Tự động nhận đầu in và cài đặt thông số đầu in; Phát hiện điểm lỗi của đầu in; Khoảng cách trung bình mỗi bản tin: 0.5 mm; Mã ca và số nhảy tự động; Trường người dùng tự nhập (bao gồm cả kí tự và số)
  • Chế độ tiết kiệm Ribbon: Radial/ Interlaced
  • Đặc tính: Hỗ trợ True type font, bản tin với thời gian thực, ngày tháng và tự động cập nhật hạn sử dụng, barcode, HanXin, QR/GS1, RSS.

  • Tốc độ in: In tĩnh: lên đến 600 mm/s; In động: 30 đến 600 mm/s.
  • Vùng in: In tĩnh: 32 mm hoặc 53 mm x 75 mm; In động: 32 mm hoặc 53 mm x 250 mm.
  • Khoảng cách giữa 2 bản tin: 0.5 mm.
  • Chế độ tiết kiệm ribbon: Radial ribbon save, Interlaced mode, Radial mode 1, Radial mode 2, Radial interlaced, Whitespace, Radial whitespace, Step advance.
  • Đặc tính : Hỗ trợ đầy đủ TrueType font bản tin với thời gian thực, ngày tháng và tự động cập nhật hạn sử dụng, barcode: ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linear, PDF 417, ID Matrix, QR và Composite RSS barcodes.

  • Tốc độ in: In tĩnh: lên đến 700 mm/s; In động: 10 đến 1200 mm/s (combined); In động: 10 đến 1800 mm/s (shuttled).
  • Vùng in: In tĩnh: 53mm x 75 mm; In động: 53 mm x 750 mm (combined/application dependent); In động: 53 mm x 100 mm (shuttled).
  • Khoảng cách giữa 2 bản tin: 0.5 mm.
  • Chế độ tiết kiệm ribbon: Radial ribbon save, Interlaced mode, Radial mode 1, Radial mode 2, Radial interlaced, Whitespace, Radial whitespace, Step advance.
  • Đặc tính: Hỗ trợ đầy đủ TrueType font bản tin với thời gian thực, ngày tháng và tự động cập nhật hạn sử dụng, barcode: ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linear, PDF 417, ID Matrix, QR và Composite RSS barcodes.