Sơ lược: MultiView Enterprise từ Thermoteknix là một giải pháp độc đáo cung cấp dòng thời gian động với giao diện người dùng chung trực quan, duy nhất để hiển thị và vận hành liền mạch nhiều cảm biến nhiệt độ bên trong và bên ngoài lò quay và khu vực cooler của nhà máy...

Sơ lược: ThermaScope MultiView là hệ thống phân tích và hiển thị theo thời gian thực dành cho các camera ThermaScope HDC và ThermaScope HDT, đồng thời có khả năng tích hợp đồng thời hiển thị tối đa hình ảnh ghi được của 3 camera. Hệ thống MultiView ghi lại và lưu trữ dữ liệu...