Thiết bị phân tích khí thải Opacilyt 1030

  • Dụng cụ làm việc nhỏ gọn để thực hiện AU trên xe động cơ diesel
  • Với cảm biến tốc độ cho các phương tiện thông thường
  • Với mô-đun Bluetooth OBD cho các phương tiện OBD hiện đại
  • Chứng minh tương lai cho xe đạt tiêu chuẩn Euro 6
  • Opacilyt 1030 và giao diện OBD của xe được kết nối với PC / máy tính xách tay
  • Phần mềm AU với cơ sở dữ liệu mục tiêu AU tích hợp
  • Cũng có sẵn cho xe thương mại