Thiết bị phân tích khí GM35

  • Thiết bị phân tích khí trực tiếp GM35
  • Đo đồng thời hoặc đo riêng lẻ: máy phân tích khí GM35 đo CO2, H2O và CO, hoặc N2O, cũng như nhiệt độ và áp suất
  • Hiệu chỉnh độ ẩm động
  • Giám sát khí thải theo EN 14181, e. g., trong nhà máy điện hoặc xi măng
  • Kiểm soát việc phun nước ngược dòng của bộ lọc bụi tĩnh điện
  • Giám sát hiệu quả đốt trong quá trình đốt chất thải nguy hại
  • Giám sát quy trình sản xuất urê