Thiết bị phân tích khí MCS200HW

  • Giải pháp cho CEMS MCS200HW
  • MCS200HW là một hệ thống phân tích đa thành phần để theo dõi liên tục lên đến 10 thành phần đo IR trong khí thải của các nhà máy đốt công nghiệp
  • Các đại lượng đo được: CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, H2SO4, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, SO3
  • Sử dụng khí thử khô đối với HCl và NH3
  • Giám sát khí thải đối với các nhà máy đốt chất thải cũng như các nhà máy điện và nhà máy có lò đốt, ví dụ: nhà máy xi măng
  • Đo các oxit nitơ (NO, NO2 , N2O) trong nhà máy axit nitric
  • Giám sát SO3 trong các nhà máy nhiệt điện than