Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây APAQ C130

 • Loại: Head mounted
 • Đầu vào: Pt100, Pt1000
 • Dạng bộ chuyển đổi: Số
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Phạm vi đo: –200…+850 °C / -328…+1562 °F
 • Độ chính xác: Lớn nhất ±0,15 K hoặc ±0,15 % của dải
 • Mức lọc có thể điều chỉnh: 0,4 đến 26 s
 • Cấu hình: App INOR Connect*
 • Truyền thông không dây: NFC®

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây APAQ R130

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: Pt100, Pt1000
 • Dạng bộ chuyển đổi: Số
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Phạm vi đo: –200…+850 °C / -328…+1562 °F
 • Độ chính xác: Lớn nhất ±0,15 K hoặc ±0,15 % của dải
 • Cấu hình: App INOR Connect*
 • Truyền thông không dây: NFC®

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ C330

 • Loại: Gá Head
 • Đầu vào: RTD, TC, mV, ohm
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào cặp nhiệt độ: Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách ly Galvanic: 1500 VAC
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 2-, 3-, 4-dây
 • Nguồn cấp: IPAQ-C330: 8 đến 36 VDC/ IPAQ-C330X: 8 đến 30 VDC

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ R330

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: RTD, TC, mV, ohm
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào cặp nhiệt độ: Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách ly Galvanic: 1500 VAC
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 2-, 3-, 4-dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ C530

 • Loại: Gá Head
 • Đầu vào: RTD, TC, mV, ohm
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào thermocouple: Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T
 • Đầu ra: 4-20 mA, HART protocol
 • Cách ly Galvanic: 1500 VAC
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 2-, 3-, 4-dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ R530

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: RTD, TC, mV, ohm
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào thermocouple: Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T
 • Đầu ra: 4-20 mA, HART protocol
 • Cách ly Galvanic: 1500 VAC
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 2-, 3-, 4-dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ-Hplus

 • Loại: Gá Head
 • Đầu vào: RTD; Thermocouple; Universal
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách ly: Có
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối đầu vào: 3-, 4-dây
 • Độ chính xác: 0.05% của dải

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ C202

 • Loại: Gá Head
 • Đầu vào: RTD
 • Đầu vào RTD: Pt100
 • Loại chuyển đổi: Số
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách ly: Không
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 3-dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ R202

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào RTD: Pt100
 • Bộ chuyển đổi: Số
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách ly: Không
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 3-dây
 • Nguồn cấp: 6 đến 32 VDC
 • Độ chính xác: Lớn nhất ±0.1K hoặc ±0,1 % của dải

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ-21

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: RTD, Thermocouple, Universal
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách ly: Có
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 3-, 4-dây
 • Phê duyệt: ATEX
 • Độ chính xác: ±0.1 % của dải

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ R520

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: RTD; Thermocouple; Universal
 • Đầu vào RTD: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T
 • Đầu ra: 4-20 mA; HART®
 • Cách lý: Có
 • Kênh đo: 2 kênh
 • Kết nối cảm biến: 2-, 3-, 4-dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây MinIPAQ-L

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: RTD; Thermocouple
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách ly: Không
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 3-, 4-dây
 • Độ chính xác: 0.15% của dải