Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ R520

  • Loại: Gá Rail
  • Đầu vào: RTD; Thermocouple; Universal
  • Đầu vào RTD: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
  • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T
  • Đầu ra: 4-20 mA; HART®
  • Cách lý: Có
  • Kênh đo: 2 kênh
  • Kết nối cảm biến: 2-, 3-, 4-dây