Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ-Lplus

  • Loại: Gá Rail
  • Đầu vào: RTD; Thermocouple; Universal
  • Đầu vào: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
  • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
  • Đầu ra: 4-20 mA
  • Cách lý: Có
  • Kênh đo: 1 kênh
  • Kết nối cảm biến: 3-, 4-dây
  • Độ chính xác: 0.05% của dải