Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CIJ 9029

  • Đầu in một tia
  • Đầu G (độ phân giải in: 71 dpi)
  • Lên đến 4 dòng in
  • Tốc độ in: lên đến 4,4 m / s
  • Chiều cao phông chữ từ 5 đến 24 chấm
  • Chiều cao nhân vật: từ 1,8 đến 8,7 mm
  • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, chữ Kirin, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Do Thái, tiếng Hàn…)
Mã: 9029 Danh mục: