Hệ thống bôi trơn một điểm Futura

  • Perma FUTURA là hệ thống bôi trơn tự động lý tưởng cho các yêu cầu vệ sinh hoặc cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt có thể dẫn tới ăn mòi kim loại bôi trơn hoặc hệ thống mạch điện tử . Nguyên tắc hoạt động đáng tin cậy dựa trên phản ứng điện hóa học.
  • Chu kỳ bôi trơn được xác định bằng nút kích hoạt với các màu sắc khắc nhau.
  • Tùy thuộc vào nhu cầu ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn tra 120cm³ chu kỳ cho 1, 3, 6 hoặc 12 tháng.
  • Nút kích hoạt sẽ tạo ra áp suất (tối đa 4 bar) đẩy piston chuyển động và liên tục bơm một lượng nhỏ mỡ vào điểm cần bôi trơn.