FIEPOS | Nguồn điện chuyển đổi 3-phase AC sang DC

  • Các bộ nguồn FIEPOS với các lớp bảo vệ cao IP54, IP65 hoặc IP67 được phát triển để sử dụng linh hoạt trực tiếp tại hiện trường.
  • Với FIEPOS, viết tắt của FIEld POwer Supply, PULS giới thiệu một loại nguồn điện mới được phát triển chính xác cho môi trường này.
  • Đối với hệ thống 1 pha hoặc 3 pha: 300W hoặc 500W