Nguồn điện chuyển đổi 3-phase AC sang DC | FIEPOS

  • Các bộ nguồn FIEPOS với các lớp bảo vệ cao IP54, IP65 hoặc IP67 được phát triển để sử dụng linh hoạt trực tiếp tại hiện trường
  • Nguồn đầu vào: 1-phase 85 – 264V; 1-phase 170 – 264V; 3-phase 320 – 550V
  • Công suất: 300W/ 500W (phụ thuộc mã order)
  • Nguồn đầu ra: 24V đến 28V
  • Hiệu suất > 95%