Encoder tương đối

Encoder tương đối DLS40

 • Số xung: 0 … 1024
 • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích phẳng
 • Đường kính trục: 6 mm
 • Mặt bích với vỏ tích hợp cho phép thiết kế rất nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí
 • Chuẩn giao tiếp: TTL / RS-422, HTL / Push pull và Open Collector

Encoder tương đối

Encoder tương đối DBS36 Core

 • Số xung: 0 … 2,500
 • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích Servo/ trục dương, mặt bích phẳng/ trục âm
 • Đường kính trục: 6 mm/ 1/4"/ 8 mm
 • Chuẩn giao tiếp: TTL/RS-422, HTL/push pull
 • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C ... +85 °C
 • Cấp bảo vệ: IP65

Encoder tương đối

Encoder tương đối DBS50 Core

 • Số xung: 0 … 2,500
 • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích phẳng/ Trục dương, mặt bích phẳng 3xM4
 • Đường kính trục: 8 mm
 • Mặt bích phẳng có lỗ ốc, mặt bích Servo có rãnh và mặt Servo hình tam giác
 • Chuẩn giao tiếp: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector

Encoder tương đối

Encoder tương đối DFS60

 • Số xung: 0 ... 65,536
 • Chu kỳ Sine/cosine mỗi vòng: 1,024
 • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích Servo/ trục dương, mặt bích phẳng/ trục âm/ trục xuyên rỗng
 • Đường kính trục: 6 mm/ 10 mm/ 8 mm/ 3/8"/ 12 mm/ 1/2″/ 14 mm/ 15 mm/ 5/8″
 • Khả năng lập trình thông qua phần mềm lập trình PGT-08 và công cụ lập trình hiển thị PGT-10-Pro cho phép Encoder được điều chỉnh linh hoạt và nhanh chóng theo nhu cầu của khách hàng
 • Giao tiếp: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss